BİZE DESTEK OLUN

Bildungs- und Kulturzentrum Bonn e.V., Ümmeti Muhammedin evladına hizmet etmek gayesiyle kurulmuş olup, kadrosunu da bu düstur ile gönüllü kişilerden oluşturmuştur. Umuma hâdim bir dernek olmamız sebebiyle faaliyetlerimizi katlayarak arttırabilmemiz ve de sürekliliğimizi muhafaza edebilmemiz için sizlerden aldığımız bağışlar, sene içinde yapılan hayır çarşıları ve destekleyici üyelerimiz vasıtasıyla maddi imkânları temin etme gayretindeyiz.

Derneğimiz sosyal ve kültürel alanda hizmet veren ve Federal Almanya Anayasası §140 yasası gereği İslam dinine mensup bir cemaat olarak faaliyetlerini hukuken bu geçerli çerçeve içinde uygulamaktadır.

Derneğimiz 2005 senesinde “Bildungs- und Kulturzentrum Bonn e.V.” isminde kurulmuştur. Amacımız ve gayemiz burada ki Müslümanları dini, sosyal, kültürel yönüyle desteklemek ve özellikle genç nesli sosyal, bilgili, güzel ahlâklı ve sorumluluk alabilir bir kişiliğe teşvik etmektir.

Çocukların ve gençlerin eğitim ve akademik başarıları bizim için çok önemli. Sırf bu sebepten özellikle ev ödevi denetimi ve özel ders olmak üzere okul desteği sunuyoruz.